Odborné služby

(BOZP, PO, životné prostredie, pracovná zdravotná služba, systémy manažérstva) rýchlo a prehľadne, dostupné v čase a na mieste kde ich potrebujete!

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, OHSAS 18001

Ochrana pred požiarmi, OHSAS 18001

Pracovná zdravotná služba, OHSAS 18001

Životné prostredie, ISO 14001

Odborné prehliadky, odborné skúšky VTZ, ISO 50001

Kontrola, servis, predaj hasiacich prístrojov a hydrantov OHSAS 18001

Vzdelávanie

Ochrana osobných údajov, ISO 27001

Pomocou GMSPIDER naši zákazníci získajú:

 • Služby v oblasti BOZP, PO, životného prostredia, pracovnej zdravotnej služby, ktoré plnia legislatívne požiadavky.
 • Služby v oblasti systémov manažérstva kvality, životného prostredia, BOZP, energetiky, prípadne integrovaného systému manažérstva, ktoré plnia požiadavky medzinárodných noriem.
 • Komplexné služby integrovaných systémov manažérstva, ktoré plnia požiadavky legislatívy a medzinárodných noriem.

O aplikácií

Komplexné riešenie

 • Poradenstvo pri implementácii požiadaviek legislatívy a noriem
 • Realizácia výchovy a vzdelávania - oboznamovania, školenia
 • Poradenstvo pri udržiavaní systémov manažérstva
 • Vykonávanie odborných činností priamo u zákazníka (BOZP, OPP, PZS, ŽP, OOÚ, VTZ, Výchova a vzdelávanie, CO, QMS)
 • Plánovanie a realizovanie výchovy a vzdelávania, odborných prehliadok a revízií
 • Vytvorenie, udržiavanie a riadenie dokumentácie v uvedených oblastiach

Riadenie a udržiavanie dokumentácie za Vás

 • Vytvorenie dokumentácie požadovanej legislatívou a normami
 • Prehľadné riadenie dokumentácie v elektronickej podobe
 • Plánovanie výchovno-vzdelávacích aktivít pre pracovníkov
 • Vedenie záznamov o výchove a vzdelávaní pracovníkov
 • Rýchle vyhľadávanie akýchkoľvek dokumentov a záznamov
 • Aktualizácia dokumentov zo strany dodávateľa IS

Správa dokumentácie

 • Rýchle vyhľadávanie umiestnenia strojov a zariadení
 • Rýchly prístup k základným informáciám o parametroch strojov a zariadení
 • Plánovanie termínov odborných prehliadok a skúšok
 • Vyhľadávanie dokumentov a záznamov z odborných prehliadok, revízií a vykonaných opravách

Hlavné funkcie

Prehľad základných funkcií GMSPIDER

Možnosť nastavenia prístupových práv k dokumentom a záznamom na čítanie a tlač.

Vzdialený prístup k firemnej dokumentácii a informáciám, prostredníctvom internetového pripojenia cez Váš notebook, tablet alebo smartphone.

Možnosť nahliadnutia do dokumentácie, záznamov a meracích protokolov priamo v prevádzke alebo mimo spoločnosti podľa prístupových práv.

Evidencia, identifikácia a rýchly prístup k majetku formou QR kódov

Umožňuje plánovanie, riadenie a evidenciu strojov, budov, zariadení, dokumentácie a záznamov rôzneho typu.

Rýchly prístup a vyhľadávanie dokumentácie podľa rôznych kritérií.

Responzívny dizajn zabezpečí čitateľnosť na všetkých zariadeniach, či už tablet, smartphone, minibook alebo PC

Vytváranie zostáv majetku podľa rôznych parametrov (názov, typ, dátum revízie, a pod.)

Prínosy pre Vašu organizáciu

Cloudové riešenie

Pohodlný vzdialený prístup k dokumentom aj mimo spoločnosti.

Časová nenáročnosť

Celá infraštruktúra je už hotová. Nie je potrebné nič inštalovať.

24/7

Všetky potrebné informácie dostupné 24 hodín, 7 dní v týždni v jednej aplikácií.

Zálohovanie

Všetky dáta sú viacnásobne zálohované a zabezpečené bezpečnostnými certifikátmi.

Aktuálnosť dokumentov

O Vašu dokumentáciu sa stará tím odborníkov. Vy už nemusíte.

Upozornenia

Aplikácia Vás upozorní na blížiaci sa termín školenia, revízie prípadne úlohy

Ukážky z GMSPIDER

Mám záujem o viac informácií

Napíšte nám vaše požiadavky a my vás budeme kontaktovať

Vaša správa bola úspešne odoslaná.

Formulár nebol odoslaný, prosím skontrolujte správnosť údajov.